របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank

របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank


របៀបចុះឈ្មោះគណនី LBank [PC]

ចុះឈ្មោះនៅលើ LBank តាមអ៊ីមែល

1. ដំបូងអ្នកចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់ LBank ហើយចុច [ចុះឈ្មោះ] នៅជ្រុងខាងស្តាំនៃផ្នែកខាងលើ។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
2. បន្ទាប់ពីអ្នកបើកទំព័រនៃការចុះឈ្មោះ សូមបញ្ចូល [Email] របស់អ្នក កំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ចុច [ខ្ញុំបានអានយល់ព្រមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម LBank] បន្ទាប់ពីអ្នកអានចប់ហើយចុច [ចុះឈ្មោះ]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
ចងចាំ៖ គណនីអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណនី LBank របស់អ្នក ដូច្នេះសូមធានាសុវត្ថិភាព និងជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំង និងស្មុគស្មាញ ដែលរួមមានអក្សរធំ និងអក្សរតូច លេខ និងនិមិត្តសញ្ញា។ ជាចុងក្រោយ បង្កើតកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវនៃពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់គណនីអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះ និង LBank ។ ហើយរក្សាវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

3. បញ្ចូល[លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់] បានផ្ញើទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
3. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំហានទី 1 ដល់ 2 ការចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកអាចប្រើវេទិកា LBank និង ចាប់ផ្តើមការជួញដូរ
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank


ចុះឈ្មោះនៅ LBank តាមលេខទូរស័ព្ទ

1. ចូលទៅកាន់ LBank ហើយបន្ទាប់មកចុច [ចុះឈ្មោះ] នៅជ្រុងខាងស្តាំនៃផ្នែកខាងលើ។ 2. នៅលើទំព័រចុះឈ្មោះ ជ្រើសរើស [លេខកូដប្រទេស] បញ្ចូល [ លេខទូរស័ព្ទ] របស់អ្នក ហើយ បង្កើតពាក្យសម្ងាត់ សម្រាប់គណនីរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក សូមអាន និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម ហើយចុច [ចុះឈ្មោះ]ចំណាំ
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank

របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
 • ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវតែជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលេខ និងអក្សរ។ វាគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរ អក្សរខាងលើមួយ និងលេខមួយ។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅចុះឈ្មោះនៅលើ LBank ត្រូវប្រាកដថាបំពេញលេខកូដអញ្ជើញត្រឹមត្រូវ (ស្រេចចិត្ត) នៅទីនេះ។

3. ប្រព័ន្ធនឹងផ្ញើ លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសូម បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុងរយៈពេល 60 នាទី។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
4. សូមអបអរសាទរ អ្នកបាន ចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យនៅលើ LBank
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank

របៀបចុះឈ្មោះគណនី LBank [Mobile]

ចុះឈ្មោះនៅលើកម្មវិធី LBank

1. បើកកម្មវិធី LBank [ LBank App iOS ] ឬ [ LBank App Android ] ដែលអ្នកបានទាញយក ហើយចុចលើរូបតំណាងទម្រង់ ហើយចុចលើ [ចូល/ចុះឈ្មោះ]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank

2. ចុចលើ [ចុះឈ្មោះ]បញ្ចូល [លេខទូរស័ព្ទ] និង [ពាក្យសម្ងាត់] ដែលអ្នកនឹងប្រើសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
3. ដំឡើងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក និងលេខកូដអញ្ជើញ (ស្រេចចិត្ត)។ ធីកប្រអប់នៅជាប់ [បានអាន និងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់ LBank] ហើយចុច [ចុះឈ្មោះ]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
7. ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសម្រាប់គណនីមួយត្រូវបានបញ្ចប់។ឥឡូវនេះអ្នកអាចចូលដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរ!
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
ចំណាំ៖
យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា (2FA) សម្រាប់សុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក។ LBank គាំទ្រទាំង Google និង SMS 2FA ។
* មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការជួញដូរ P2P អ្នកត្រូវបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ 2FA ជាមុនសិន។


ចុះឈ្មោះនៅលើបណ្តាញ LBank

1. ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញានៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃ គេហទំព័រ LBank
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
2. ចុច [ចុះឈ្មោះ]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
3. បញ្ចូល [អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល] និង [ពាក្យសម្ងាត់] ដែលអ្នកនឹងប្រើសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក និង [លេខកូដអញ្ជើញ (ជាជម្រើស)]ធីកប្រអប់នៅជាប់ [បានអាន និងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់ LBank] ហើយចុច [ចុះឈ្មោះ]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
4. បញ្ចូល [លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែល] ដែលបានផ្ញើទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកចុច [បញ្ជូន]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
5. លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
6. ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសម្រាប់គណនីមួយត្រូវបានបញ្ចប់។ឥឡូវនេះអ្នកអាចចូលដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរ!
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank


ទាញយកកម្មវិធី LBank

ទាញយក LBank App iOS

1. ទាញយកកម្មវិធី LBank របស់យើងពី App Store ឬចុច LBank - ទិញ Bitcoin Crypto

2. ចុច [Get]
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
3. រង់ចាំការដំឡើងបញ្ចប់។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចបើកកម្មវិធី ហើយចុះឈ្មោះនៅលើ LBank App។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank


ទាញយក LBank App Android

1. បើកកម្មវិធីខាងក្រោមនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នកដោយចុច LBank - Buy Bitcoin Crypto

2. ចុចលើ [Install] ដើម្បីបញ្ចប់ការទាញយក។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank
3. បើកកម្មវិធីដែលអ្នកបានទាញយកដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីនៅក្នុង LBank App ។
របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅលើ LBank

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

តើ​ការ​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ទៅ​កាន់​កុំព្យូទ័រ​ឬ​ស្មាតហ្វូន​ត្រូវ​ការ?

ទេ វាមិនចាំបាច់ទេ។ គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួន។


តើខ្ញុំអាចកែប្រែប្រអប់សំបុត្ររបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកែប្រែអ៊ីមែលគណនីរបស់អ្នក គណនីរបស់អ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់កម្រិត 2 យ៉ាងហោចណាស់ 7 ថ្ងៃ បន្ទាប់មករៀបចំព័ត៌មានខាងក្រោម ហើយបញ្ជូនវាទៅសេវាកម្មអតិថិជន៖
 • ផ្តល់រូបថតផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនបី៖
  1. ទិដ្ឋភាពខាងមុខនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន (ត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់)
  2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនបញ្ច្រាស
  3. កាន់ទំព័រព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន និងក្រដាសហត្ថលេខា សរសេរនៅលើក្រដាស៖ ផ្លាស់ប្តូរប្រអប់សំបុត្រ xxx ទៅ xxx ប្រអប់សំបុត្រ LBank បច្ចុប្បន្ន (ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ) ហត្ថលេខា សូមប្រាកដថាខ្លឹមសារនៃរូបថត និងហត្ថលេខាផ្ទាល់ខ្លួនអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់។
 • រូបថតអេក្រង់នៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបំផុត។
 • អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលថ្មីរបស់អ្នក។

បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យស្នើសុំរួច សេវាកម្មអតិថិជននឹងកែប្រែប្រអប់សំបុត្រក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការ សូមអត់ធ្មត់។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីប្រអប់សំបុត្រត្រូវបានកែប្រែ មុខងារដកប្រាក់របស់អ្នកនឹងមិនមានសម្រាប់រយៈពេល 24 ម៉ោង (1 ថ្ងៃ)។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយ សូមទាក់ទងអ៊ីមែលផ្លូវការរបស់ LBank៖ [email protected] ហើយយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មដោយស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងភ្លាមៗសម្រាប់អ្នក។ យើងក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចុងក្រោយបង្អស់ (Telegram)៖ https://t.me/LBankinfo


មិនអាចទទួលអ៊ីមែលពី LBank បានទេ?

សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីខាងក្រោមដោយក្តីមេត្តា៖
 1. សូមផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះ ហើយត្រូវប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវ។
 2. សូមពិនិត្យមើលថតសារឥតបានការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែល ដើម្បីស្វែងរកអ៊ីមែល។
 3. បញ្ជីសអ៊ីមែល LBank នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
សូមបន្ថែមគណនីខាងក្រោមទៅក្នុងបញ្ជីសរបស់អ្នក៖

[email protected]

[email protected]
 1. ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធីអ៊ីមែលដំណើរការជាធម្មតា។
 2. វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើសេវាកម្មអ៊ីមែលពេញនិយមដូចជា Outlook និង QQ ។ (សេវាកម្មអ៊ីមែល Gmail មិនត្រូវបានណែនាំទេ)
ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយ សូមទាក់ទងសេវាកម្មអ៊ីមែលផ្លូវការរបស់យើង [email protected] ហើយយើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពេញចិត្តបំផុត។ សូមអរគុណម្តងទៀតសម្រាប់ការគាំទ្រ និងការយោគយល់របស់អ្នក!

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍សកលរបស់ LBank ដើម្បីពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត (Telegram)៖ https://t.me/LBankinfo

សេវាកម្មអតិថិជនតាមអ៊ីនធឺណិតម៉ោងធ្វើការ៖ 9:00AM - 21:00PM

ប្រព័ន្ធស្នើសុំ៖ https://lbankinfo.zendesk.com/hc/zh-cn/requests/new

អ៊ីមែលផ្លូវការ៖ [email protected]
Thank you for rating.